Financování
Svůj nový byt si můžete koupit samozřejmě prostřednictvím platby v hotovosti - anebo využít možnosti hypotečního financování.

Platba v hotovosti - platební kalendář :
Po uhrazení Rezervačního poplatku ve výši 50 000 Kč započteného zároveň na úhradu první zálohy kupní ceny bytu následují jednotlivé platby dle sjednaného platebního kalendáře. Celkem je úhrada kupní ceny rozložena do sedmi (7) jednotlivých plateb v závislosti na stupni rozestavěnosti předmětného bytového domu. Individuální úpravy platebního kalendáře jsou možné.

Hypoteční úvěr - platební kalendář :
Po uhrazení Rezervačního poplatku ve výši 50 000 Kč započteného zároveň na úhradu první zálohy kupní ceny bytu následují jednotlivé platby dle sjednaného platebního kalendáře odsouhlaseného hypotéční bankou v závislosti na poměru vlastních prostředků a výše hypotéčního úvěru. Celkem je úhrada kupní ceny rozložena do sedmi (7) jednotlivých plateb v závislosti na stupni rozestavěnosti předmětného bytového domu. Průběh výstavby je průběžně kontrolován stavebním dozorem hypotéční banky za účelem ověření podmínek pro uvolnění jednotlivých plateb. Klient může jako zástavu k zajištění čerpaného hypotéčního úvěru využít nově kupovaný byt nebo jinou nemovitost. Individuální úpravy platebního kalendáře jsou možné.

designed by Agionet © 2005